Върни се горе

 • Разяснение № 2

  • Обновено

  Разяснение №2
  pdf файл, 331,0 KB, качен на 23.01.2015

  pdf document
 • Разяснение № 1

  • Обновено

  Разяснение №1
  pdf файл, 52,6 KB, качен на 19.01.2015

  pdf document

Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинични лабораторни системи, включващи съответните консумативи и лабораторна информационна система

С оглед изпълнението на СРИП по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие – 2007 – 2013г.”

Публикувано в АОП с №00080-2015-0001

Обявление
pdf файл, 1,1 MB, качен на 12.01.2015

pdf document

Решение
pdf файл, 202,3 KB, качен на 12.01.2015

pdf document

Документация
doc файл, 1,2 MB, качен на 12.01.2015

doc document

Предварителен контрол
pdf файл, 212,6 KB, качен на 14.01.2015

pdf document