Върни се горе

Извършване на строително-монтажни работи в СБАЛ по Онкология ЕАД, гр. София и УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД - Варна, групирани в две обособени позиции

Обява
pdf файл, 120,0 KB, качен на 29.06.2012

pdf document

Отговор 17
pdf файл, 418,1 KB, качен на 12.04.2012

pdf document

Отговор 16
pdf файл, 431,8 KB, качен на 12.04.2012

pdf document

Отговор 15
pdf файл, 582,1 KB, качен на 11.04.2012

pdf document

Отговор 14
pdf файл, 519,3 KB, качен на 06.04.2012

pdf document

Отговор 13
pdf файл, 1,5 MB, качен на 02.04.2012

pdf document

Отговор 12
pdf файл, 2,7 MB, качен на 02.04.2012

pdf document

Отговор 11
pdf файл, 442,3 KB, качен на 27.03.2012

pdf document

Отговор 10
pdf файл, 938,9 KB, качен на 23.03.2012

pdf document

Отговор 9
pdf файл, 2,0 MB, качен на 23.03.2012

pdf document

Отговор 8
pdf файл, 1,0 MB, качен на 21.03.2012

pdf document

Отговор 7
pdf файл, 550,0 KB, качен на 21.03.2012

pdf document

Отговор 6
pdf файл, 913,3 KB, качен на 20.03.2013

pdf document

Отговор 5
pdf файл, 1,6 MB, качен на 15.03.2012

pdf document

Отговор 4
pdf файл, 454,4 KB, качен на 14.03.2012

pdf document

Отговор 3
pdf файл, 1,4 MB, качен на 13.03.2013

pdf document

Отговор 2
pdf файл, 561,5 KB, качен на 09.03.2012

pdf document

Отговор 1
pdf файл, 751,3 KB, качен на 07.03.2012

pdf document

Спецификации - Варна - 2
pdf файл, 710,5 KB, качен на 24.02.2012

pdf document

Спецификации - Варна - 1
pdf файл, 3,2 MB, качен на 24.02.2012

pdf document

Документация 1
файл, 1,2 MB, качен на 24.02.2012

 document

Документация 2
файл, 962,5 KB, качен на 24.02.2012

 document

Документация 3
файл, 901,5 KB, качен на 24.02.2012

 document

Документация 4
файл, 1,3 MB, качен на 24.02.2012

 document

Документация 5
файл, 2,1 MB, качен на 24.02.2012

 document

Обявление
pdf файл, 5,9 MB, качен на 24.02.2012

pdf document

Решение
pdf файл, 1,7 MB, качен на 24.02.2012

pdf document