Върни се горе

  • Протокол № 1

    • Обновено

    Протокол № 1
    pdf файл, 13,9 MB, качен на 19.11.2019

    pdf document

Извършване на СМР за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Северен централен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.

Публикувано в АОП с номер 00080-2019-0023

Обявление за поръчка
pdf файл, 1,3 MB, качен на 20.09.2019

pdf document

Документация за обществена поръчка
pdf файл, 46,0 MB, качен на 20.09.2019

pdf document

Техническа спецификация
pdf файл, 1,2 MB, качен на 20.09.2019

pdf document

Образци на документи
doc файл, 616,5 KB, качен на 20.09.2019

doc document

Декларация за конфиденциалност
docx файл, 12,8 KB, качен на 20.09.2019

docx document

еЕЕДОП
zip файл, 90,6 KB, качен на 20.09.2019

zip document

Проект на договор
docx файл, 564,7 KB, качен на 20.09.2019

docx document

Инструкции за достъп от външни потребители
pdf файл, 624,0 KB, качен на 20.09.2019

pdf document