Върни се горе

"Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор)" по Проект „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на спец. здравно-социална грижа за деца с увреждания “, по ОПРР 2014-2020 по 4 обособени позиции.

Публикувано в АОП под № 00080-2019-0005

Обявление за поръчка
pdf файл, 7,6 MB, качен на 26.02.2019

pdf document

Документация за обществена поръчка
pdf файл, 26,8 MB, качен на 27.02.2019

pdf document

Образци
doc файл, 651,0 KB, качен на 27.02.2019

doc document

Проект на договор
doc файл, 772,5 KB, качен на 27.02.2019

doc document

еЕЕДОП
zip файл, 91,6 KB, качен на 27.02.2019

zip document

Техническа спецификация
doc файл, 656,5 KB, качен на 27.02.2019

doc document