Върни се горе

Извършване на анализ на стратегически и нормативни документи в областта на електронното здравеопазване в България и на ниво ЕС и изготвяне на промени в националната нормативна уредба

Публикувано в АОП под № 00080-2017-0018

Решение за откриване на процедура
pdf файл, 318,9 KB, качен на 16.10.2017

pdf document

Обявление за поръчка
pdf файл, 591,5 KB, качен на 16.10.2017

pdf document

Документация на правен анализ
pdf файл, 1,5 MB, качен на 16.10.2017

pdf document

Образци на документи
docx файл, 395,9 KB, качен на 16.10.2017

docx document