Върни се горе

 • Договор № РД-11-357/14.08.2015 г. по обособена позиция № 10: „Извършване на противопожарни и други дейности в районите на административни и други сгради на Министерство на здравеопазването“.

  • Обновено

 • Договор № РД-11-336/31.07.2015 г. по обособени позиции № 2: „Извънгаранционна абонаментна поддръжка на вентилационни и климатични инсталации и системи” и № 3: „Извънгаранционна абонаментна поддръжка на климатични системи „Сплит“.

  • Обновено

  Договор № РД-11-336/31.07.2015 г.
  pdf файл, 408,0 KB, качен на 03.08.2015

  pdf document

  Приложения към Договор № РД-11-336/31.07.2015 г.
  pdf файл, 457,2 KB, качен на 03.08.2015

  pdf document
 • Договор № РД-11-323/24.07.2015 г. по обособена позиция № 6: „Извънгаранционно сервизно поддържане на асансьорни уредби“

  • Обновено

  Договор и приложенията към него.
  pdf файл, 617,2 KB, качен на 24.07.2015

  pdf document
 • Договор № РД-11-322/21.07.2015 г. по обособена позиция № 1 „Абонаментна сервизна поддръжка на телефонните инсталациии, телефонни и факс апарати в сградите на Министерство на здравеопазването”

  • Обновено

  Prilojenia _ dogovor RD-11-322_21072015.pdf
  pdf файл, 1,1 MB, качен на 22.07.2015

  pdf document

  Dogovor_RD-11-322_21072015.pdf
  pdf файл, 368,0 KB, качен на 22.07.2015

  pdf document
 • Договор № РД-11-321/21.07.2015 г. по обособена позиция № 13 „Абонаментна поддръжка на копирни машини“

  • Обновено

  Dogovor_RD-11-321_21072015.pdf
  pdf файл, 408,1 KB, качен на 22.07.2015

  pdf document

  Prilojenia _ dogovor RD-11-321_21072015.pdf
  pdf файл, 341,4 KB, качен на 22.07.2015

  pdf document
 • Протокол № 2

  • Обновено

  Протокол 2.pdf
  pdf файл, 833,4 KB, качен на 16.06.2015

  pdf document
 • Разяснение №2

  • Обновено

  Разяснение №2
  pdf файл, 49,7 KB, качен на 20.04.2015

  pdf document

Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ

Публикувано в АОП с №00080-2015-0008

Обявление
pdf файл, 2,8 MB, качен на 12.03.2015

pdf document

Решение
pdf файл, 206,8 KB, качен на 12.03.2015

pdf document

Документация
doc файл, 1,2 MB, качен на 12.03.2015

doc document

Справка за извършено плащане за м. 12.2015
pdf файл, 152,9 KB, качен на 12.01.2016

pdf document