Върни се горе

Обявление
pdf файл, 7,2 MB, качен на 05.01.2011

pdf document

Документация
pdf файл, 1,3 MB, качен на 05.01.2011

pdf document

Проект на договор
файл, 240,5 KB, качен на 05.01.2011

 document

Образец на сведения за участника
doc файл, 198,5 KB, качен на 05.01.2011

doc document

Образец на банкова гаранция за участие
файл, 86,5 KB, качен на 05.01.2011

 document

Образец на предлагана цена
doc файл, 204,5 KB, качен на 05.01.2011

doc document

Образец на оферта
doc файл, 205,0 KB, качен на 05.01.2011

doc document

Образец на декларация 7
doc файл, 222,5 KB, качен на 05.01.2011

doc document

Образец на декларация 6
doc файл, 221,0 KB, качен на 05.01.2011

doc document

Образец на декларация 5
doc файл, 227,5 KB, качен на 05.01.2011

doc document

Образец на декларация 4
doc файл, 227,0 KB, качен на 05.01.2011

doc document

Образец на декларация 3
doc файл, 200,5 KB, качен на 05.01.2011

doc document

Образец на декларация 7
doc файл, 203,0 KB, качен на 05.01.2011

doc document

Образец на декларация 1
doc файл, 204,0 KB, качен на 05.01.2011

doc document

Образец на техническо предложение
файл, 221,0 KB, качен на 05.01.2011

 document

Решение
pdf файл, 1,6 MB, качен на 05.01.2011

pdf document

Приложение 2-Технически условия
файл, 388,8 KB, качен на 05.01.2011

 document

Приложение 1-Техническа спецификация
файл, 315,0 KB, качен на 05.01.2011

 document