Върни се горе

„Избор на независим лицензиран оценител на имоти и вещи на Министерството на здравеопазването“

Публикувано в АОП под № 00080-2019-0019

Решение № РД-11-323 от 16.08.2019 г.
pdf файл, 1,8 MB, качен на 16.08.2019

pdf document

Обявление за поръчка
pdf файл, 3,6 MB, качен на 16.08.2019

pdf document

Документация за обществена поръчка
pdf файл, 9,7 MB, качен на 16.08.2019

pdf document

Образци на документи и проект на договор
doc файл, 284,5 KB, качен на 16.08.2019

doc document

еЕЕДОП
zip файл, 81,5 KB, качен на 16.08.2019

zip document