Върни се горе

„Избор на консултант по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за изпълнение на дейности по ДБФП № BG16RFOP001-5.001-0003-C01, проект BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на спец. здр.-социална грижа за деца с увреждания“

Публикувано в АОП под № 00080-2019-0016
 

Обявление за поръчка
pdf файл, 515,8 KB, качен на 09.08.2019

pdf document

Документация за обществена поръчка
pdf файл, 19,2 MB, качен на 09.08.2019

pdf document

Образци на документи
docx файл, 536,9 KB, качен на 09.08.2019

docx document

Проект на договор
docx файл, 560,3 KB, качен на 09.08.2019

docx document

еЕЕДОП
zip файл, 88,9 KB, качен на 09.08.2019

zip document