Върни се горе

  • Протокол № 1

    • Обновено

    Протокол № 1
    pdf файл, 2,5 MB, качен на 19.02.2019

    pdf document

"Избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми в изпълнение на 2 (две) дейности, включени в проект "Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2", включваща две обособени позиции.

Публикувано в РОП с УИН 00080-2018-0030