Върни се горе

„Избор на изпълнители на дейности по превенция на ХИВ и СПИ сред рисковите групи във връзка с изпълнението на Националната Програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ за периода 2017-2020 г.“, по тринадесет обособени позиции

Публикувано в АОП под № 00080-2017-0020

Решение за откриване на процедура
pdf файл, 400,3 KB, качен на 17.11.2017

pdf document

Обявление за поръчка
pdf файл, 1,5 MB, качен на 17.11.2017

pdf document

Документация за участие
pdf файл, 3,1 MB, качен на 17.11.2017

pdf document

Образци на документи
docx файл, 121,6 KB, качен на 17.11.2017

docx document

Проект на договор
docx файл, 42,3 KB, качен на 17.11.2017

docx document