Върни се горе

Избор на изпълнител за застраховане имуществото на Министерството на здравеопазването и персонала на ЦСМП

Обявление
pdf файл, 897,0 KB, качен на 04.11.2013

pdf document

Решение
pdf файл, 165,4 KB, качен на 04.11.2013

pdf document

Документация
doc файл, 643,0 KB, качен на 04.11.2013

doc document

Приложения
7z файл, 141,9 KB, качен на 04.11.2013

7z document

Разяснение №1
pdf файл, 109,6 KB, качен на 19.11.2013

pdf document

Решение № РД-11-631 от 23.12.2014
pdf файл, 84,2 KB, качен на 23.12.2014

pdf document

Решение № РД-11-16 от 14.01.2015.pdf
pdf файл, 32,6 KB, качен на 14.01.2015

pdf document

Протокол от 14.01.2015 г..pdf
pdf файл, 98,8 KB, качен на 14.01.2015

pdf document

Протокол от 23.12.2014
pdf файл, 399,6 KB, качен на 23.12.2014

pdf document

Договор РД-11-633 от 23.12.2014.pdf
pdf файл, 222,2 KB, качен на 23.12.2014

pdf document

Договор РД-11-643 от 30.12.2014.pdf
pdf файл, 152,7 KB, качен на 30.12.2014

pdf document

Договор РД-11-644 от 30.12.2014.pdf
pdf файл, 162,7 KB, качен на 30.12.2014

pdf document

Договор РД-11-19 от 15.01.2015.pdf
pdf файл, 209,4 KB, качен на 15.01.2015

pdf document