Върни се горе

 • Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП

  • Обновено

  Становище
  pdf файл, 3,0 MB, качен на 10.11.2017

  pdf document
 • Протоколи

  • Обновено

  Протокол №1
  pdf файл, 772,7 KB, качен на 04.10.2017

  pdf document

Избор на изпълнител за застраховане имуществото на Министерството на здравеопазването и персонала на ЦСМП /процедура на договаряне без предварително обявление/

Публикувано в АОП под № 00080-2017-0017

Решение №РД-11-274/18.09.2017г.
pdf файл, 2,9 MB, качен на 19.09.2017

pdf document

Покана
pdf файл, 1,8 MB, качен на 19.09.2017

pdf document

Образци на документи
docx файл, 93,1 KB, качен на 19.09.2017

docx document

Проект на договор
doc файл, 166,5 KB, качен на 19.09.2017

doc document

Приложения към документация
7z файл, 1,6 MB, качен на 19.09.2017

7z document

Приложения към ценовите предложения
7z файл, 244,4 KB, качен на 19.09.2017

7z document