Върни се горе

 • Справка за възстановена гаранция

  • Обновено

  БД СОФТ ООД
  pdf файл, 164,8 KB, качен на 18.11.2015

  pdf document

  рд 11-241/14.05.2015
  pdf файл, 163,8 KB, качен на 18.11.2015

  pdf document

Избор на изпълнител за поддръжка и надграждане на софтуера на Програми, финансирани от Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария“, по 2 /две/ обособени позиции

Обявление
pdf файл, 673,4 KB, качен на 21.12.2013

pdf document

Решение
pdf файл, 195,5 KB, качен на 21.12.2013

pdf document

Документация
doc файл, 362,5 KB, качен на 21.12.2013

doc document

Проект на договор
doc файл, 76,5 KB, качен на 21.12.2013

doc document

Решение за промяна
pdf файл, 227,8 KB, качен на 06.01.2014

pdf document

Съобщение
pdf файл, 24,3 KB, качен на 06.01.2014

pdf document