Върни се горе

  • Протокол № 1 от работата на комисията

    • Обновено

    Протокол 1
    pdf файл, 14,1 MB, качен на 28.07.2020

    pdf document

Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по време на строителни/строително-ремонтни работи в спешните отделения на болници и ЦСМП/ФСМП на територията на Северозападен район за планиране в изпълнение на Проект „ПРС СМП“ по ОПРР 2014-2020

УИН в РОП 00080-2019-0034

Решение № РД-11-509 от 19.12.2019г.
pdf файл, 3,2 MB, качен на 23.12.2019

pdf document

Обявление към Решение №РД-11-509 от 19.12.2019г.
pdf файл, 6,3 MB, качен на 23.12.2019

pdf document

Документация
pdf файл, 41,6 MB, качен на 27.12.2019

pdf document

Образци на документи
docx файл, 536,6 KB, качен на 27.12.2019

docx document

Проект на договор
docx файл, 561,8 KB, качен на 27.12.2019

docx document

еЕЕДОП
zip файл, 84,2 KB, качен на 27.12.2019

zip document