Върни се горе

  • Протокол №1

    • Обновено

    Протокол №1
    pdf файл, 14,7 MB, качен на 18.06.2020

    pdf document

Избор на изпълнител за осигуряване на дейностите по информация и комуникация в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Публикувано в АОП с № 00080-2019-0042

Решение № РД-11-531 от 31.12.2019 г.
pdf файл, 3,0 MB, качен на 03.01.2020

pdf document

Обявление за поръчка
pdf файл, 4,9 MB, качен на 03.01.2020

pdf document

Документация
pdf файл, 30,4 MB, качен на 03.01.2020

pdf document

Образци на документи и проект на договор
docx файл, 559,3 KB, качен на 03.01.2020

docx document

еЕЕДОП
zip файл, 84,2 KB, качен на 03.01.2020

zip document