Върни се горе

 • Протокол № 1

  • Обновено

  Протокол № 1
  pdf файл, 1,4 MB, качен на 13.03.2018

  pdf document
 • Разяснения

  • Обновено

  Разяснение № 1
  pdf файл, 172,6 KB, качен на 15.01.2018

  pdf document

„Избор на изпълнител за осигуряване на дейностите по информация и комуникация в изпълнение на проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. и финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г .“

Публикувано в АОП под № 00080-2018-0001

„Избор на изпълнител за осигуряване на дейностите по информация и комуникация в изпълнение на следните проекти: BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ и BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. и проект BG16M1OP002-1.011 “Подобряване мониторинга и качеството на питейните води“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г .“

 

Решение №РД-11-2 от 05.01.2018 г.
pdf файл, 345,0 KB, качен на 08.01.2018

pdf document

Обявление
pdf файл, 745,2 KB, качен на 08.01.2018

pdf document

Документация
pdf файл, 2,8 MB, качен на 08.01.2018

pdf document

Образци и проект на договор
docx файл, 540,2 KB, качен на 08.01.2018

docx document