Върни се горе

регламентиращи организацията на работа на цялостната кампания в изпълнение на дейностите по Проект"Спри и се прегледай"

Документация
pdf файл, 617,6 KB, качен на 15.10.2010

pdf document

Проект на договор
файл, 513,2 KB, качен на 15.10.2010

 document

Сведения за участника
файл, 260,4 KB, качен на 15.10.2010

 document

Ценова оферта
файл, 223,5 KB, качен на 15.10.2010

 document

Образец на декларация
pdf файл, 227,0 KB, качен на 15.10.2010

pdf document

Образец на автобиография
pdf файл, 263,0 KB, качен на 15.10.2010

pdf document

Обявление
pdf файл, 3,1 MB, качен на 15.10.2010

pdf document

Решение
pdf файл, 916,3 KB, качен на 15.10.2010

pdf document