Върни се горе

  • Протокол № 1

    • Обновено

    Протокол № 1
    pdf файл, 11,6 MB, качен на 07.06.2019

    pdf document

„Избор на изпълнител за извършване на инженеринг(проектиране, строителство и авторски надзор)“-2 по проект BG16RFOP001-5.001-0054 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на спец. здравно-социална грижа за деца с увреждания-2“ по ОПРР 2014-2020

Публикувано  в АОП под № 00080-2019-0006
 

Решение № РД-11-74 от 28.02.2019 г.
pdf файл, 2,2 MB, качен на 05.03.2019

pdf document

Обявление
pdf файл, 7,5 MB, качен на 05.03.2019

pdf document

Документация за обществена поръчка
pdf файл, 27,2 MB, качен на 05.03.2019

pdf document

Образци
doc файл, 650,0 KB, качен на 05.03.2019

doc document

Проект на договор
doc файл, 773,5 KB, качен на 05.03.2019

doc document

еЕЕДОП
zip файл, 93,0 KB, качен на 05.03.2019

zip document

Техническа спецификация
doc файл, 660,0 KB, качен на 05.03.2019

doc document