Върни се горе

  • Протокол 1 от работата на комисия

    • Обновено

    Протокол 1
    pdf файл, 21,2 MB, качен на 09.07.2020

    pdf document

Избор на изпълнители на дейности по превенция и контрол на туберкулозата сред рискови групи във връзка с изпълнение на Нац. Програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за 2017-2020г., по двадесет и три обособени позиции

Публикувано в АОП с номер 00080-2019-0038

Решение № РД-11-524 от 23.12.2019 г.
pdf файл, 3,0 MB, качен на 27.12.2019

pdf document

Обявление към Решение № РД-11-524 от 23.12.2019 г.
pdf файл, 19,9 MB, качен на 27.12.2019

pdf document

Документация за обществена поръчка
pdf файл, 25,2 MB, качен на 27.12.2019

pdf document

Образци на документи
docx файл, 129,0 KB, качен на 27.12.2019

docx document

Проект на договор
docx файл, 49,2 KB, качен на 27.12.2019

docx document

еЕЕДОП
zip файл, 84,8 KB, качен на 27.12.2019

zip document