Върни се горе

Избор на екипи за организация, администриране и управление на регионално /местно/ ниво на 13 /тринадесет/ проекта, групирани в 13 /тринадесет/ обособени позиции

Уведомление за отваряне на цени
pdf файл, 197,2 KB, качен на 05.07.2012

pdf document

Отговор
pdf файл, 705,6 KB, качен на 05.04.2012

pdf document

Документация 1
pdf файл, 2,5 MB, качен на 24.02.2012

pdf document

Документация 2
pdf файл, 1,7 MB, качен на 24.02.2012

pdf document

Документация 3
pdf файл, 2,2 MB, качен на 24.02.2012

pdf document

Документация 4
pdf файл, 1,6 MB, качен на 24.02.2012

pdf document

Обявление
pdf файл, 12,1 MB, качен на 24.02.2012

pdf document

Решение
pdf файл, 1,8 MB, качен на 24.02.2012

pdf document