Върни се горе

Избор на изпълнител за доставка на санитарен автомобил по проект BG161 PO001/1.1-08/2010/016 "МБАЛ Габрово АД Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания – Габрово"

Обявление
pdf файл, 820,6 KB, качен на 30.06.2014

pdf document

Решение за откриване
pdf файл, 167,0 KB, качен на 30.06.2014

pdf document

Документация
pdf файл, 1,5 MB, качен на 30.06.2014

pdf document

Образци
doc файл, 1008,0 KB, качен на 30.06.2014

doc document