Върни се горе

Доставка на високо технологичен линеен ускорител за нуждите на МБАЛ „Св. Марина” ЕАД – гр. Варна, по проект част от СРИП на МЗ

Обявление
pdf файл, 4,1 MB, качен на 25.04.2014

pdf document

Решение
pdf файл, 1,0 MB, качен на 25.04.2014

pdf document

Документация
pdf файл, 1,6 MB, качен на 25.04.2014

pdf document

Съобщение
pdf файл, 23,9 KB, качен на 25.04.2014

pdf document

Допълнително споразумение №РД-11-498/26.10.2015 г.
pdf файл, 67,2 KB, качен на 03.11.2015

pdf document