Върни се горе

Доставка на ваксини за задължителни и целеви имунизации и реимунизации, биопродукти за извършване на постекспозиционна профилактика за 2014“, включваща 17 обособени позиции

Обособена позиция № 1: ”Доставка на ваксина срещу хепатит тип Б, педиатрична”.
Обособена позиция № 2: „Доставка на ваксина срещу туберкулоза”.
Обособена позиция № 3: „Доставка на ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б”.
Обособена позиция № 4: „Доставка на ваксина срещу пневмококи”.
Обособена позиция № 5: “Доставка на ППД туберкулин”.
Обособена позиция № 6: „Доставка на ваксина срещу морбили, паротит, рубеола”.
Обособена позиция № 7: „Доставка на ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит”.
Обособена позиция № 8: „Доставка на ваксина срещу тетанус и дифтерия”.
Обособена позиция № 9: „Доставка на ваксина срещу бяс”.
Обособена позиция № 10: „Доставка на ваксина срещу коремен тиф”.
Обособена позиция № 11: “Доставка на вакисна срещу Кримска хеморагична треска”.
Обособена позиция № 12:  “Доставка на човешки специфичен имуноглобулин срещу Кримска хемарагична треска”.
Обособена позиция № 13: “Доставка на човешки нормален имуноглобулин, неспецифичен”.
Обособена позиция № 14: “Доставка на противоантраксен серум”.
Обособена позиция № 15: “Доставка на противодифтериен серум”.
Обособена позиция № 16: “Доставка на противотетаничен серум”.
Обособена позиция № 17: “Доставка на противоботулинов серум”.

Обявление
pdf файл, 1,4 MB, качен на 01.04.2014

pdf document

Решение
pdf файл, 211,7 KB, качен на 01.04.2014

pdf document

Документация
doc файл, 589,0 KB, качен на 01.04.2014

doc document

Разяснение
pdf файл, 45,0 KB, качен на 22.04.2014

pdf document

Съобщение за отваряне на ценови оферти
pdf файл, 39,5 KB, качен на 30.05.2014

pdf document