Върни се горе

  • Разяснение

    • Обновено

    Разяснение
    pdf файл, 202,8 KB, качен на 18.07.2014

    pdf document

Доставка на ваксини за извършване на задължителни и целеви имунизации и реимунизации, биопродукти за извършване на постекспозиционна профилактика за 2014 г.“, включваща 9 обособени позиции

Обявление
pdf файл, 1,2 MB, качен на 08.07.2014

pdf document

Решение за откриване
pdf файл, 186,6 KB, качен на 08.07.2014

pdf document

Документация
pdf файл, 484,0 KB, качен на 08.07.2014

pdf document

Образци
doc файл, 202,5 KB, качен на 08.07.2014

doc document

Проект на договор
pdf файл, 258,8 KB, качен на 08.07.2014

pdf document