Върни се горе

Доставка на топлинна енергия за стопански нужди за обекти на Министерството на здравеопазването

Публикувано в РОП с УИН 00080-2018-0029

Приложение № 1 към проекта на договор
docx файл, 14,0 KB, качен на 18.12.2018

docx document

Решение за откриване на процедура
pdf файл, 2,2 MB, качен на 18.12.2018

pdf document

Проект на договор
doc файл, 190,0 KB, качен на 18.12.2018

doc document