Върни се горе

 • Съобщение за отваряне на ценови предложения

  • Обновено

  Съобщение
  pdf файл, 291,9 KB, качен на 09.03.2017

  pdf document
 • Разяснение № 3

  • Обновено

  Разяснение № 3
  pdf файл, 150,8 KB, качен на 25.01.2017

  pdf document
 • Разяснение № 2

  • Обновено

  Разяснение № 2
  pdf файл, 66,3 KB, качен на 23.01.2017

  pdf document
 • Разяснение № 1

  • Обновено

  Разяснение № 1
  pdf файл, 442,3 KB, качен на 19.01.2017

  pdf document

"Доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори за 2017 г., отпускани по реда на Наредба 34/25.11.2005 г. "

Публикувано в АОП под № 00080-2016-0031

Решение № РД-11-439 от 29.12.2016 г.
pdf файл, 381,7 KB, качен на 03.01.2017

pdf document

Обявление
pdf файл, 3,9 MB, качен на 03.01.2017

pdf document

Документация
pdf файл, 2,3 MB, качен на 03.01.2017

pdf document

Образци
doc файл, 414,0 KB, качен на 03.01.2017

doc document