Върни се горе

„Доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори за 2018 г.“ по прекратени обособени позиции

Пупбликувано в АОП под УИН 00080-2018-0014

Решение за откриване №РД-11-215 от 25.06.2018 г.
pdf файл, 276,7 KB, качен на 28.06.2018

pdf document

Обявление
pdf файл, 1,2 MB, качен на 28.06.2018

pdf document

Документация
pdf файл, 1,7 MB, качен на 28.06.2018

pdf document

Образци на документи и проект на договор
docx файл, 70,8 KB, качен на 28.06.2018

docx document

еЕЕДОП
zip файл, 86,3 KB, качен на 28.06.2018

zip document