Върни се горе

Доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори за 2019 г., по прекратени обособени позиции.

Публикувано в АОП под № 00080-2019-0010

Обявление за поръчка
pdf файл, 13,7 MB, качен на 09.05.2019

pdf document

Документация
pdf файл, 12,7 MB, качен на 10.05.2019

pdf document

еЕЕДОП
zip файл, 84,3 KB, качен на 10.05.2019

zip document

Образци на документи
docx файл, 75,4 KB, качен на 10.05.2019

docx document

Образец на приемо-предавателен протокол
pdf файл, 392,4 KB, качен на 10.05.2019

pdf document