Върни се горе

Доставка на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора”, част от СРИП на МЗ

Обявление
pdf файл, 959,5 KB, качен на 03.06.2014

pdf document

Решение
pdf файл, 197,4 KB, качен на 03.06.2014

pdf document

Документация
pdf файл, 1,3 MB, качен на 03.06.2014

pdf document

Разяснение №1
pdf файл, 130,2 KB, качен на 03.06.2014

pdf document

Разяснение №2
pdf файл, 195,7 KB, качен на 03.06.2014

pdf document

Решение за промяна №РД-11-504
pdf файл, 1,4 MB, качен на 03.06.2014

pdf document

Съобщение за спиране на процедурата
pdf файл, 161,8 KB, качен на 03.06.2014

pdf document

Съобщение за възобновяване на процедурата
pdf файл, 168,7 KB, качен на 03.06.2014

pdf document

Разяснение №3
pdf файл, 365,5 KB, качен на 03.06.2014

pdf document

Разяснение №4
pdf файл, 86,5 KB, качен на 03.06.2014

pdf document

Разяснение №5
pdf файл, 154,4 KB, качен на 03.06.2014

pdf document

Разяснение №6
pdf файл, 290,0 KB, качен на 03.06.2014

pdf document

Решение за промяна
pdf файл, 225,1 KB, качен на 03.06.2014

pdf document