Върни се горе

Доставка на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово, част от СРИП на МЗ

Обявление
pdf файл, 967,8 KB, качен на 03.06.2014

pdf document

Решение
pdf файл, 179,5 KB, качен на 03.06.2014

pdf document

Документация
pdf файл, 1,5 MB, качен на 03.06.2014

pdf document

Разяснение №1
pdf файл, 129,9 KB, качен на 16.06.2014

pdf document

Съобщение за спиране на процедурата
pdf файл, 156,4 KB, качен на 30.06.2014

pdf document

Решение за промяна РД-11-491
pdf файл, 1,2 MB, качен на 18.09.2014

pdf document

Решение за промяна РД-11-511
pdf файл, 211,1 KB, качен на 01.10.2014

pdf document

Разяснение №2
pdf файл, 198,5 KB, качен на 20.06.2014

pdf document

Разяснение №3
pdf файл, 197,2 KB, качен на 27.06.2014

pdf document

Разяснение №4
pdf файл, 2,8 MB, качен на 10.10.2014

pdf document

Съобщение отваряне на ценови оферти
pdf файл, 45,9 KB, качен на 15.12.2014

pdf document

Протокол № 1
pdf файл, 3,7 MB, качен на 10.11.2014

pdf document

Протокол № 2
pdf файл, 7,6 MB, качен на 08.01.2015

pdf document

Решение РД-11-03 от 08.01.2015.pdf
pdf файл, 1,8 MB, качен на 08.01.2015

pdf document