Върни се горе

  • Разяснения

    • Обновено

    Разяснение № 1
    pdf файл, 52,8 KB, качен на 20.07.2016

    pdf document

„Доставка на медицински изделия за автоматична диагностика на туберкулоза в рамките на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария“

Публикувано в АОП с № 00080-2016-0017

Документация за участие
pdf файл, 781,6 KB, качен на 30.06.2016

pdf document

Образци
docx файл, 83,1 KB, качен на 30.06.2016

docx document

Решение за откриване на процедура
pdf файл, 154,6 KB, качен на 30.06.2016

pdf document

Обявление за поръчка
pdf файл, 651,9 KB, качен на 30.06.2016

pdf document