Върни се горе

  • Протокол № 1

    • Обновено

    Протокол № 1
    pdf файл, 514,5 KB, качен на 25.05.2016

    pdf document

Доставка на медицински изделия и лични предпазни средства за нуждите на Програма „Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза” включваща 4 обособени позиции

Публикувано в АОП с № 00080-2016-0010

Решение № РД-11-90 от 16.03.2016 г.
pdf файл, 192,0 KB, качен на 16.03.2016

pdf document

Обявление
pdf файл, 973,2 KB, качен на 16.03.2016

pdf document

Документация
pdf файл, 1,1 MB, качен на 16.03.2016

pdf document

Образци
docx файл, 49,2 KB, качен на 16.03.2016

docx document