Върни се горе

 • Протокол № 1

  • Обновено

  Протокол № 1
  pdf файл, 1,6 MB, качен на 20.10.2015

  pdf document
 • Разяснение № 5

  • Обновено

  Разяснение № 5
  pdf файл, 83,0 KB, качен на 27.07.2015

  pdf document
 • Разяснение № 4

  • Обновено

  Разяснение № 4
  pdf файл, 57,4 KB, качен на 20.07.2015

  pdf document
 • Разяснение № 3

  • Обновено

  Разяснение № 3
  pdf файл, 84,2 KB, качен на 06.07.2015

  pdf document
 • Разяснение №2

  • Обновено

  Разяснение № 2
  pdf файл, 62,8 KB, качен на 02.07.2015

  pdf document
 • Разяснение № 1

  • Обновено

  Разяснение №1
  pdf файл, 56,3 KB, качен на 29.06.2015

  pdf document

„Доставка на медицински изделия, лични предпазни средства и консумативи за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ включваща 47 обособени позиции

Публикувано в АОП с № 00080-2015-0018