Върни се горе

Доставка на лекарствени продукти,отпускани по реда на Наредба34/25.11.2005 за реда за заплащане от републиканския бюджет за лечението на бълг. граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здр. осигуряване,за лечение на пациенти със СПИН,туберкулоза,психични и поведенчески разстройства,дължащи се на употреба на опиоиди,синдром на зависимост за 2014

Обявление
pdf файл, 1,7 MB, качен на 22.11.2013

pdf document

Решение
pdf файл, 193,9 KB, качен на 22.11.2013

pdf document

Документация
doc файл, 572,5 KB, качен на 22.11.2013

doc document

Спецификация
pdf файл, 82,8 KB, качен на 26.11.2013

pdf document

Разяснение 1
pdf файл, 60,6 KB, качен на 06.12.2013

pdf document

Разяснения 2
pdf файл, 65,0 KB, качен на 09.12.2013

pdf document

Разяснения 3
pdf файл, 65,0 KB, качен на 09.12.2013

pdf document

Писмо за отваряне на ценови оферти
pdf файл, 41,3 KB, качен на 22.11.2013

pdf document