Върни се горе

„Доставка на лек.продукти за 2017г., отпускани по реда на Нар.№34/25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет за лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване,по прекратена позиция"

Публикувано в АОП № 00080-2017-0007

Решение за откриване на процедура
pdf файл, 3,3 MB, качен на 14.07.2017

pdf document

Покана за участие
pdf файл, 13,6 MB, качен на 14.07.2017

pdf document

Образци на документи
docx файл, 85,7 KB, качен на 14.07.2017

docx document

Приложение № 2
docx файл, 15,7 KB, качен на 14.07.2017

docx document