Върни се горе

  • Съобщение за отваряне на ценови предложения

    • Обновено

    Съобщение
    pdf файл, 43,3 KB, качен на 12.10.2017

    pdf document

Доставка на китове, реактиви и консумативи за дейности по Наредба №26/2007г.,за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени /2017/

Публикувано в АОП под №00080-2017-0010

Документация
pdf файл, 20,0 MB, качен на 28.07.2017

pdf document

Решение за откриване
pdf файл, 2,1 MB, качен на 28.07.2017

pdf document

Обявление
zip файл, 103,9 MB, качен на 28.07.2017

zip document

Приложение №1
pdf файл, 5,5 MB, качен на 28.07.2017

pdf document

Образци на документи
docx файл, 104,4 KB, качен на 28.07.2017

docx document

Проект на договор
docx файл, 46,4 KB, качен на 28.07.2017

docx document