Върни се горе

  • Разяснение №1

    • Обновено

    Разяснение №1
    pdf файл, 459,2 KB, качен на 31.07.2015

    pdf document

„Доставка на допълнително медицинско оборудване и гаранционно обслужване за УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, част от СРИП на МЗ”

 Публикувано в АОП с №00080-2015-0020

Решение.pdf
pdf файл, 174,6 KB, качен на 17.07.2015

pdf document

Обявление.pdf
pdf файл, 985,2 KB, качен на 17.07.2015

pdf document

Документация.doc
doc файл, 1,1 MB, качен на 17.07.2015

doc document

Протокол №1
pdf файл, 2,0 MB, качен на 09.09.2015

pdf document

Протокол № 2
pdf файл, 2,9 MB, качен на 12.10.2015

pdf document

Решение за избор на изпълнител
pdf файл, 783,4 KB, качен на 12.10.2015

pdf document

Договор и приложения по позиции №1и3
pdf файл, 4,6 MB, качен на 18.12.2015

pdf document

Договор и приложения по позиция №2
pdf файл, 2,8 MB, качен на 18.12.2015

pdf document