Върни се горе

"Доставка на диагностикуми и консумативи за микроскопски и културелни изследвания за туберкулоза през 2018 г. в изпълнение на „НППКТ“, включваща 4 обособени позиции.

Публикувано в РОП с УИН 00080-2019-0001

Решение за откриване на процедурата
pdf файл, 252,8 KB, качен на 28.01.2019

pdf document

Обявление за поръчка
pdf файл, 620,9 KB, качен на 28.01.2019

pdf document

Приложение № 1
docx файл, 23,9 KB, качен на 28.01.2019

docx document

eЕЕДОП
zip файл, 85,7 KB, качен на 28.01.2019

zip document

Образци на документи
docx файл, 45,1 KB, качен на 28.01.2019

docx document