Върни се горе

Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции по НППК на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2017-2020 г. за нуждите на страната през 2019 г.

Публикувано в АОП под № 00080-2019-0009

Решение за откриване на поръчката
pdf файл, 1,7 MB, качен на 30.04.2019

pdf document

Обявление за поръчка
pdf файл, 32,7 MB, качен на 30.04.2019

pdf document

Документация
pdf файл, 845,2 KB, качен на 30.04.2019

pdf document

еЕЕДОП
zip файл, 84,9 KB, качен на 30.04.2019

zip document

Образци на документи
docx файл, 77,8 KB, качен на 30.04.2019

docx document

Приложение №1
pdf файл, 219,5 KB, качен на 30.04.2019

pdf document

Приложение № 2
pdf файл, 324,2 KB, качен на 30.04.2019

pdf document