Върни се горе

  • Разяснения

    • Обновено

    Разяснение № 1
    pdf файл, 35,5 KB, качен на 24.10.2016

    pdf document

„Доставка на диагностикуми и консумативи за микроскопски и културелни изследвания за туберкулоза през 2016 година за нуждите на „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2016-2020 г.”

Публикувано в АОП под № 00080-2016-0024

Решение № РД-11-322/27.09.2016 г.
pdf файл, 222,6 KB, качен на 30.09.2016

pdf document

Обявление
pdf файл, 632,8 KB, качен на 30.09.2016

pdf document

Документация
pdf файл, 1,2 MB, качен на 30.09.2016

pdf document

Списък на крайните получатели
pdf файл, 212,5 KB, качен на 30.09.2016

pdf document

Образци на документи
docx файл, 91,9 KB, качен на 30.09.2016

docx document