Върни се горе

  • Съобщение

    • Обновено

    Съобщение
    pdf файл, 190,8 KB, качен на 12.09.2014

    pdf document

Доставка на 34 броя монитори за ЦСМП и МЗ по проект BG051РО001-6.2.02 “ПУЛСС-Практически увод в лечението на спешните състояния“

Обявление
pdf файл, 732,2 KB, качен на 27.06.2014

pdf document

Решение
pdf файл, 177,6 KB, качен на 27.06.2014

pdf document

Документация
pdf файл, 892,5 KB, качен на 27.06.2014

pdf document

Образци
docx файл, 202,9 KB, качен на 27.06.2014

docx document

Информация за изпълнен договор
pdf файл, 300,4 KB, качен на 20.03.2015

pdf document