Върни се горе

  • Протоколи

    • Обновено

    Протокол № 1
    pdf файл, 250,8 KB, качен на 27.10.2015

    pdf document

Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН

Публикуване в АОП с № 00080-2015-0030

Решение №РД-11-380 от 07.09.2015 г.
pdf файл, 179,4 KB, качен на 07.09.2015

pdf document

Обявление
pdf файл, 758,8 KB, качен на 07.09.2015

pdf document

Документация
pdf файл, 1,1 MB, качен на 07.09.2015

pdf document

Образци на документи
docx файл, 75,8 KB, качен на 07.09.2015

docx document