Върни се горе

  • Разяснение

    • Обновено

    Разяснение
    pdf файл, 70,6 KB, качен на 21.07.2014

    pdf document

Доставка на високоенергиен медицински линеен ускорител за нуждите на УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД

Част от Средносрочна рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.

Обявление
pdf файл, 779,4 KB, качен на 30.06.2014

pdf document

Решение за откриване
pdf файл, 176,7 KB, качен на 30.06.2014

pdf document

Документация
pdf файл, 1,6 MB, качен на 30.06.2014

pdf document

Образци
doc файл, 327,0 KB, качен на 30.06.2014

doc document