Върни се горе

 • Протокол № 1

  • Обновено

  Протокол №1
  pdf файл, 1,3 MB, качен на 24.01.2015

  pdf document
 • Разяснение №1

  • Обновено

  Разяснение №1
  pdf файл, 56,4 KB, качен на 16.12.2014

  pdf document

Доставка на лекарствени продукти, отпускани по реда на Наредба 34/25.11.2005г. за реда за заплащане от републ. бюджет

За лечението на бълг. граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здр. осигуряване /обн.ДВ,бр.95 от 29.11.2005г./, за лечение на пациенти със СПИН, туберкулоза, психични и поведенчески разстройства,дължащи се на употреба на опиоиди,синдром на зависимост за 2015 г.

Публикувано в АОП с №00080-2014-0047

Обявление
pdf файл, 1,7 MB, качен на 02.12.2014

pdf document

Решение за откриване
pdf файл, 180,1 KB, качен на 02.12.2014

pdf document

Документация
pdf файл, 1,1 MB, качен на 02.12.2014

pdf document

Образци на проект и договор
docx файл, 117,2 KB, качен на 02.12.2014

docx document