Върни се горе

 • Разяснение № 2

  • Обновено

  Разяснение № 2
  pdf файл, 50,6 KB, качен на 08.10.2015

  pdf document
 • Разяснение № 1

  • Обновено

  Разяснение № 1
  pdf файл, 179,8 KB, качен на 05.10.2015

  pdf document

„Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинични лабораторни системи, включващи съответните консумативи” с оглед изпълнението на СРИП по Оперативна програма „Регионално развитие - 2007 - 2013 г.”

„Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинични лабораторни системи, включващи съответните консумативи”  с оглед изпълнението на СРИП по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-08/2010 - „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие - 2007 - 2013 г.”

Публикувана в АОП с №00080-2015-0032

Решение
pdf файл, 2,4 MB, качен на 14.09.2015

pdf document

Обявление
pdf файл, 10,7 MB, качен на 14.09.2015

pdf document

Документация
doc файл, 1,1 MB, качен на 14.09.2015

doc document