Върни се горе

Обявление
pdf файл, 7,8 MB, качен на 25.01.2011

pdf document

Решение
pdf файл, 1,8 MB, качен на 25.01.2011

pdf document

Проект на договор
doc файл, 108,5 KB, качен на 25.01.2011

doc document

Пълно описание на предмета на поръчката
doc файл, 40,5 KB, качен на 25.01.2011

doc document

Указания за изготвяне на офертата
файл, 59,5 KB, качен на 25.01.2011

 document

Оферта
файл, 33,5 KB, качен на 25.01.2011

 document

Сведения за участника
файл, 27,0 KB, качен на 25.01.2011

 document

Образец на декларация 4
файл, 35,0 KB, качен на 25.01.2011

 document

Образец на декларация 3
файл, 37,5 KB, качен на 25.01.2011

 document

Образец на декларация 2
файл, 42,4 KB, качен на 25.01.2011

 document

Образец на декларация 1
файл, 34,0 KB, качен на 25.01.2011

 document

Технически условия
doc файл, 53,5 KB, качен на 25.01.2011

doc document

Техническа спецификация
doc файл, 146,0 KB, качен на 25.01.2011

doc document