Върни се горе

Дизайн, предпечат, печат и доставка на печатни материали за нуждите на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“

УИН в РОП 00080-2018-0012

Решение за откриване на процедурата
pdf файл, 3,4 MB, качен на 31.05.2018

pdf document

Обявление за поръчка
pdf файл, 544,5 KB, качен на 31.05.2018

pdf document

Документация за участие
pdf файл, 16,0 MB, качен на 31.05.2018

pdf document

еЕЕДОП
zip файл, 85,6 KB, качен на 31.05.2018

zip document

Образци на документи
docx файл, 68,5 KB, качен на 31.05.2018

docx document

Приложение № 1 към Ценово предложение
xlsx файл, 37,9 KB, качен на 31.05.2018

xlsx document

Протокол № 1
pdf файл, 4,1 MB, качен на 01.08.2018

pdf document