Върни се горе

Изпълнение на дейностите за информация и публичност на Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“

Осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Обявление
pdf файл, 871,4 KB, качен на 10.06.2014

pdf document

Решение
pdf файл, 169,2 KB, качен на 10.06.2014

pdf document

Документация
pdf файл, 2,7 MB, качен на 10.06.2014

pdf document

Образци
doc файл, 276,0 KB, качен на 10.06.2014

doc document