Върни се горе

Цялостна логистика за организиране на национална конференция и семинари в изпълнение на проект „ПОСОКА:семейство”

„Цялостна логистика за организиране на национална конференция и семинари в изпълнение на проект „ПОСОКА:семейство” – договор BG051РО001-5.2.10-0001 по схема за безвъзмездна финансова помощ „Шанс за щастливо бъдеще”, Компонент 1: „Подготовка за преструктуриране на ДМСГД” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013”.

Обявление
pdf файл, 783,6 KB, качен на 25.02.2014

pdf document

Решение
pdf файл, 240,8 KB, качен на 25.02.2014

pdf document

Документация
doc файл, 648,5 KB, качен на 25.02.2014

doc document